Usługi

Skup surowców – skupujemy surowce wtórne (makulatura, folia, tworzywa sztuczne, itd.)

Odbiór odpadów niebezpiecznych – odbieramy i skutecznie oraz zgodnie z prawem zagospodarowujemy odpady niebezpieczne, współpracujemy z rozlicznymi instalacjami oraz składowiskami odpadów.

Odbiór odpadów innych niż niebezpieczne – odbieramy odpady inne niż niebezpieczne, które z powiedzeniem znajdują swoje drugie życie w produktach.

Wynajem sprzętu – oferujemy wynajem pojemników, maszyn i urządzeń ułatwiających gospodarkę odpadami w Państwa przedsiębiorstwie. Proponujemy kontenery, pojemniki, prasy, prasokontenery, belownice, zagęszczarki oraz wszelkie inne urządzenia niezbędne dla skutecznego działania z odpadami.

Doradztwo środowiskowe – doradzamy naszym Klientom jak skutecznie i zgodnie z prawem prowadzić gospodarkę odpadami, wystawiamy dokumenty KPO, DPR, opracowujemy sprawozdania oraz prowadzimy dla naszych klientów ewidencję odpadów.